Foreningen bag Københavns Højskole

’Forening for oprettelse af en højskole i København’ blev stiftet i 2015 en junidag under åben himmel i Nordvest. Foreningen har som formål at rejse en højskole i København med visionen om at bidrage til almen dannelse ikke alene gennem oplysning, men også gennem kritisk tænkning. Højskolens vision indebærer en gentænkning og videreudvikling af det grundtvigske dannelsesprojekt, hvilket foreningens bestyrelse skal varetage i samarbejde med foreningens medlemmer.

Foreningens arbejde går på to ben – arbejdet med at realisere vores ambition om at rejse Københavns Højskole, og arbejdet med løbende at lave højskoleaktiviteter i foreningen, der afspejler den ånd, som højskolens skal bygges op om. Vi er allerede gået i gang med arrangementer og sangaftener, vi ’øver’ os med at lave højskole, og aktiviteterne skærper på forskellig vis vores mål om at revitalisere Grundtvig og dannelsesprojektet. Samtidig skal aktiviteterne være et fællesskab for foreningens medlemmer, et højskolefællesskab i glimt – endnu uden en fysisk højskole med vægge og tag. Du kan blive en del af fællesskabet og støtte op om foreningens arbejde ved at melde dig ind i foreningen.

Foreningens bestyrelse består af:
Magnus Birk Clausen (formand)
Jonas Andreasen Lysgaard (næstformand)
Helle Solvang
Kent Tonsgaard
Lilian Munk Rösing
Rasmus Ugilt
Signe Zacher Carlsen
Thomas Høg Nørager