Bliv medlem af foreningen

Som medlem af foreningen støtter du op om en fælles indsats for at etablere en højskole i København. For 100kr. modtager du et livslangt medlemskab af foreningen, hvilket giver dig direkte indflydelse på foreningens arbejde, idet du som medlem er stemmeberettiget ved vores årlige generalforsamling – her kan du også selv stille op til bestyrelsen.

De 100kr. er et symbolsk beløb, der sikrer, at alle kan være med. Pengene går til vedligeholdelse af hjemmesiden og andre administrative foretagender, herunder arbejdet mod at skabe en bred vifte af arrangementer for foreningens medlemmer.

Du kan læse vores vedtægter her.

For at blive medlem skal du indbetale 100kr. på kontoen:

reg.nr. 5501
kontonr. 6896881025

Husk at skrive din email-adresse i kommentarfeltet.