Københavns Højskole

Med Københavns Højskole vil vi skabe Danmarks første urbane højskole.

Vi mener, at den klassiske danske højskoletradition og bylivets mangfoldighed tilsammen giver suveræne betingelser for at skabe et fagligt og kreativt miljø, hvor man udvikler og fordyber sig, mens man tager ansvar for sig selv, hinanden og omverdenen.

På Københavns Højskole skal vi ikke leve op til ydre præstationskrav, men udfolde os, mens vi undersøger, hvad verden er og hvordan den kunne være. Højskolen er et laboratorium, der altid bevæger sig med tiden og mod strømmen. Et sted, hvor vi kan udforske verden som hele mennesker, dvs. som nysgerrige, legende, tænkende og skabende individer. Der skal være plads til både håndens og åndens arbejde.

Vores faglige modus er at lege med tanken, udfordre velkendte antagelser og finde nye perspektiver på etablerede sandheder. Vi hylder eksperimentet som form, forundring som gnist og tøven som en tilgang til verden.

Vi bor i byen, bruger byen, skabes i byen og vokser med byen. Vi inviterer byen ind og vi tager ud i byen. Byen og skolen er en fælles fortælling, der gør os til en særlig højskole.

Vi lever urbaniteten. For os betyder det at skabe et mødested, hvor vi forpligter os på hinanden. Vi skal genkende hinanden i det almenmenneskelige og anerkende vores mangfoldige forskellighed som en fælles styrke.

Vi er en del af den globale verden og vil åbne verden for eleverne. Vi vil også åbne højskolen for verden og huse udenlandske kunstnere og gæsteforskere, der har interesse for dansk kultur eller kan give os nye perspektiver på vores fælles verden og fremtid. Vores mål er at skabe virketrang og tænketrang hos vores elever, så de også efter deres ophold går videre ud i verden som engagerede verdensborgere med lyst til livet og ansvar for omverdenen.