Om Københavns Højskole

Grundlag og vision:

Herunder kan du læse om højskolens foreløbige grundlag og vision:

Med Københavns Højskole vil vi skabe Danmarks første urbane højskole.

Vi mener, at den klassiske danske højskoletradition og bylivets mangfoldighed tilsammen giver suveræne betingelser for at skabe et fagligt og kreativt miljø, hvor man udvikler og fordyber sig, mens man tager ansvar for sig selv, hinanden og omverdenen.

På Københavns Højskole skal vi ikke leve op til ydre præstationskrav, men udfolde os, mens vi undersøger, hvad verden er og hvordan den kunne være. Højskolen er et laboratorium, der altid bevæger sig med tiden og mod strømmen. Et sted, hvor vi kan udforske verden som hele mennesker, dvs. som nysgerrige, legende, tænkende og skabende individer. Der skal være plads til både håndens og åndens arbejde.

Vores faglige modus er at lege med tanken, udfordre velkendte antagelser og finde nye perspektiver på etablerede sandheder. Vi hylder eksperimentet som form, forundring som gnist og tøven som en tilgang til verden.

Vi bor i byen, bruger byen, skabes i byen og vokser med byen. Vi inviterer byen ind og vi tager ud i byen. Byen og skolen er en fælles fortælling, der gør os til en særlig højskole.

Vi lever urbaniteten. For os betyder det at skabe et mødested, hvor vi forpligter os på hinanden. Vi skal genkende hinanden i det almenmenneskelige og anerkende vores mangfoldige forskellighed som en fælles styrke.

Vi er en del af den globale verden og vil åbne verden for eleverne. Vi vil også åbne højskolen for verden og huse udenlandske kunstnere og gæsteforskere, der har interesse for dansk kultur eller kan give os nye perspektiver på vores fælles verden og fremtid. Vores mål er at skabe virketrang og tænketrang hos vores elever, så de også efter deres ophold går videre ud i verden som engagerede verdensborgere med lyst til livet og ansvar for omverdenen.

Foreningen bag Københavns Højskole:

’Forening for oprettelse af en højskole i København’ blev stiftet i 2015 en junidag under åben himmel i Nordvest. Foreningen har som formål at rejse en højskole i København med visionen om at bidrage til almen dannelse ikke alene gennem oplysning, men også gennem kritisk tænkning. Højskolens vision indebærer en gentænkning og videreudvikling af det grundtvigske dannelsesprojekt, hvilket foreningens bestyrelse skal varetage i samarbejde med foreningens medlemmer.

Foreningens arbejde har været sat lidt på standby i nogle år, bl.a. grundet Covid-19. I efteråret 2023 er foreningens arbejde blevet genoptaget, og næste fase i projektet er blevet indledt. Foreningen har fået tilknyttet en projektleder, igangsat en inddragende proces med unge, igangsat et arbejde med at få større funding, og begynder snart at åbne op for arrangementer og workshops, som foreningen tidligere har gjort.

Tidsplan:

I efteråret 2023 er næste ryk af skabelsen af Københavns Højskole igangsat, bl.a. grundet en mindre bevilling fra Tuborgfondet. I løbet af efteråret vil der laves interviews med unge, udvikle en identitet og lave en intensiv og ambitiøs fundingstrategi. Har du som ung lyst til at bidrage med viden, ønsker eller andet, så kontakt os!

Drømmen er at kunne lande en eller flere større fonde i løbet af 2024, og at kunne starte en større inddragende proces i løbet af 2024, så Københavnerne, unge og andre kan være med til at medskabe og udvikle højskolen – og så vi kan komme videre med at få købt grund, opføre en højskole etc.

Vi forventer at kunne melde mere ud til omverdenen i løbet af årsskiftet.